BEMER

BEMER® är en generell behandling som stimulerar kroppens celler på mikronivå. Det innebär att den stärker upp och genererar bättre cirkulation i kroppens minsta kärl. Celler som har nedsatt funktion får extra stöd och cirkulationen ökar. Behandlingen leder till förbättrade syre- och näringstransporter i kroppen. Dessutom påskyndas slaggelimineringen. BEMER® är en komplementärbehandling.

Positiva effekter av BEMER®

  • Ökad fysisk och mental prestation
  • Förbättrat immunförsvar
  • Ökad blodcirkulation
  • Snabbare läkningstid
  • Cellerna förnyas snabbare

 

BEMER

Hur går det till?

Du sitter eller ligger på ett behandlingsunderlag för hela kroppen 8 minuter morgon och kväll. Effekten sitter i 12-15 timmar. Vid behov kan en riktad lokalbehandling användas för att komma till bukt med specifika problemområden.

Köp, hyr eller prova på BEMER® hos Daggdroppen SPA.

Läs mer om BEMER® här.